TOP 10 CLB sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu cho các ĐTQG nhất: Vị trí số 1 cả đội góp mặt

10. Arsenal

Số cầu thủ chơi cho tuyển quốc gia : 13

Số trận thi đấu cho tuyển quốc gia : 96

Số phút thi đấu: 7.214

9. Manchester City

Số cầu thủ chơi cho tuyển quốc gia : 14

Số trận thi đấu cho tuyển quốc gia : 105

Số phút thi đấu: 7.519

8 PSG

Số cầu thủ chơi cho tuyển quốc gia : 15

Số trận thi đấu cho tuyển quốc gia : 96

Số phút thi đấu: 7.146

7. Liverpool

Số cầu thủ chơi cho tuyển quốc gia : 16

Số trận thi đấu cho tuyển quốc gia : 96

Số phút thi đấu: 7.497

6. Real Madrid

Số cầu thủ chơi cho tuyển quốc gia : 16

Số trận thi đấu cho tuyển quốc gia : 104

Số phút thi đấu: 7.497

5. Bayern Munich

Số cầu thủ chơi cho tuyển quốc gia : 17

Số trận thi đấu cho tuyển quốc gia : 108

Số phút thi đấu: 8.900

4. Tottenham Hotspur

Số cầu thủ chơi cho tuyển quốc gia : 18

Số trận thi đấu cho tuyển quốc gia : 105

Số phút thi đấu: 8.608

3. Barcelona

Số cầu thủ chơi cho tuyển quốc gia : 20

Số trận thi đấu cho tuyển quốc gia: 139

Số phút thi đấu (ngàn phút) cho tuyển quốc gia: 10.846

2. Manchester United

Số cầu thủ chơi cho tuyển quốc gia : 21

Số trận thi đấu cho tuyển quốc gia : 117

Số phút thi đấu: 8927

1. Juventus

Số cầu thủ chơi cho tuyển quốc gia : 22

Số trận thi đấu cho tuyển quốc gia : 102

Số phút thi đấu: 7.655